Vastuullisuus

Vastuullisuus on tärkeä osa urheiluseuratoimintaa

Vastuullisesta urheiluseuratoiminnasta löytyy urheiluyhteisöjen yhteisestä Vastuullisuusohjelmasta 2020-2024. 

Urheiluseuroissa toimintaympäristön tulee olla turvallinen. Mikäli joudut häirintä- tai kiusaamistilanteeseen, voit siitä keskustella ammattilaisen kanssa Väestöliiton Etusivu – Et ole yksin -palvelussa.

 

Jos epäilet urheilurikkomusta esimerkiksi doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomusta tai muuta eettistä rikkomusta urheilussa, voit ilmoittaa siitä ILMO (suek.fi) -palvelussa.

KAMU -lääkehaku (suek.fi) -palvelussa voit tarkistaa lääkkeiden dopingluokitukset. Lääkeaineet on luokiteltu kielletyiksi, ehdoin kielletyiksi ja sallituiksi. Palvelussa voit tarkistaa vain Suomesta saatavia resepti- ja itsehoitolääkevalmisteita. 

Voit oppia lisää ja varmistaa omat tietosi antidopingasioista suorittamalla SUEKin Puhtaasti Paras -verkkokoulutuksen.

Reilusti Paras -verkkokoulutus auttaa urheilijoita ja urheilutoimijoita tunnistamaan kilpailumanipulaation ilmiönä sekä antaa työkaluja sen kohtaamiseen. 

Vastuullisuusohjelma SKPL

Suomen Kaukalopalloliitto ry:n vastuullisuusohjelma sisältää Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelman pääkohdat.

Hyvä hallinto

Hallintosäännön täydentäminen siihen perustuvalla kattavalla liiton tehtävien vastuun- ja työnjaolla
Liiton hallintoa ja toimintaa tukevien toimielinten tehtävien ja toimintaprosessien muuntaminen uusia sääntöjä vastaaviksi
Hyvän hallintotavan ankkurointi uudistettuihin liittotason toimintoihin
Seuratoiminnan tukeminen vahvistamalla ja selkeyttämällä seuratoiminnan perusteita sekä jakamalla parhaita käytäntöjä keventämään seurojen hallinnollista kuormaa
Vapaaehtoistoiminnan monipuolistaminen mahdollistamaan yhteiskuntavastuualoitteiden toimeenpano
Hallinnon tukitoimien kehittäminen yhteistoiminnassa muiden samankaltaisten liittojen kanssa Olympiakomitean suositusten mukaisesti

Kaukalopalloliiton hallintosääntö 

Turvallinen toimintaympäristö

Osallistuminen yhteistyössä palloilulajien kanssa turvallisen toimintaympäristön kehittämiseen
Liitolla on oma ohje/toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen käytökseen puuttumiseen

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Osallistuminen aktiivisesti ja konkreettisesti yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen liikuntaan ja urheiluun riippumatta mm. sukupuolesta, etnisestä taustasta, vammasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai taloudellisesta tilanteesta
Vähävaraisten tukeminen harrastusmaksuissa

Kaukalopalloliiton tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 

Ympäristö ja ilmasto

Oman toimintamme ympäristövaikutusten tunnistaminen ja arvioiminen
Toimenpidesuunnitelmassa laadittujen tavoitteiden käytäntöön vienti

Kaukalopalloliiton ympäristövastuu -ohjelma 

Antidoping

Antidoping- ohjelman päivittäminen ja jäsenistön kouluttaminen

Kaukalopalloliiton antidopingohjelma (Hyväksytty 25.1.2023)

SUEK:n lajiliittojen antidopingohjelmat 

Kilpailumanipulaatio

Kaukalopalloliiton Kilpailumanipulaation torjuntaohjelma (Hyväksytty 25.1.2023)

 

SUEK:n häirintäkysely