Valikko Sulje

Pelaaja
Jari Valta
Jami Matikainen
Riku Aalto
Jarkko Ryynänen
Juhani Päivärinta
Juuso Koskelo
Janne Pyykkönen
Juhani Jussila
Tuomas Joensuu
Elias Luokkanen
Johannes Luokkanen
Karlos Luokkanen
Kimi Lämsä
Antti Tolonen
Matti Pikkarainen
Antti Leppänen
Petri Leppänen
Matti Eteläinen
Tuomo Simuna

Vanha joukkue
LU
Ei joukkuetta
Ei joukkuetta
Ei joukkuetta
Ei joukkuetta
YIN
Ei joukkuetta
Norsut
Karhukainen
Susikädet
Susikädet
Susikädet
TU
Veltot
Veltot
Veltot
Veltot
Norsut
Norsut

 

Uusi joukkue
TU
TU
TU
TU
TU
Susikädet
Top-Team
Top-Team
Piiska
Piiska
Piiska
Piiska
LU
Zero
Zero
Zero
Zero
Takini
Takini