Valikko Sulje

Kilpailusäännöt 27§: SIIRTO

Pelaajasiirrot on tehtävä 1.7. klo 00.00 – 31.01. klo 24.00 välisenä aikana tai runkosarjan päättymiseen mennessä, kumpi ensin toteutuu. Pelaajasiirrot ovat kirjaamismaksuista vapaita ajalla 1.7.-30.9. Ajalla 1.10 – 31.12 pelaaja voi kerran siirtyä maksutta toiseen seuraan, seuraavista siirroista on suoritettava liiton määräämä kirjaamismaksu 100 euroa. 01.01. jälkeen tehdyistä siirroista on suoritettava aina 100 euron kirjaamismaksu.

Kaikista pelaajasiirroista on toimitettava edustustodistus, pois lukien avoimet SM-turnaukset, ikämies-, reservi- ja työpaikkasarjat. Pelaajan edustusoikeus siirtyy toiseen joukkueeseen, kun pelaajan edellinen ottelu vanhassa seurassa on ollut eri vuorokauden puolella, kun tarvittava kirjaamismaksu 100 euroa on suoritettu ja edustustodistus on
toimitettu liittoon. Siirtoa tehtäessä on käytettävä liiton virallista lomaketta, joka on täytettävä kaikilta osiltaan. Siirto katsotaan oikeana aikana tehdyksi, kun edustusoikeuden muutostodistus on kirjallisesti toimitettu liittoon ja maksu on todistettavasti suoritettu edellä mainittujen aikarajojen puitteissa. Näihin aikarajoihin voi kirjallisesti anoa muutosta lajiryhmältä käytettäväksi aluesarjoissa.

Pelaajan on saatava vanhalta seuralta allekirjoitus siirtoon viikon kuluessa siitä, kun sitä on pyydetty. Jos pelaajan vanhaa seuraa ei enää ole olemassa tai siirtyminen on muista syistä mahdotonta, liitto voi hyväksyä ja vahvistaa siirron. Mikäli pelaajalla ei ole edellisen pelikauden aikana ollut liiton lisenssiä, hän voi vapaasti siirtyä haluamaansa uuteen seuraan. Siirto tulee kuitenkin kirjata edustusoikeuden muutoslomakkeella. Pelaaja luokitellaan uudeksi pelaajaksi. Hänen edustusoikeutensa tulee siihen seuraan, jossa hän pelaa ensimmäisen virallisen ottelun ja hänelle on voimassa oleva lisenssi. Jos seuralla on pelaajan kanssa voimassa oleva sopimus tai siirtoa pyydetään varsinaisen siirtoajan jälkeen, ei seura ole velvollinen allekirjoittamaan siirtoa. Mikäli pelaajasopimusta ei ole tehty, on vanhan seuran allekirjoitettava siirto, vaikka pelaaja ei olisikaan palauttanut seuran hänen käyttöönsä antamia peli-, harjoitus- tai muita varusteita tai täyttänyt taloudellisia velvoitteitaan seuraa kohtaan. Liitto suosittelee, että seura tekee pelaajasopimuksen kaikkien pelaajiensa kanssa omien oikeuksiensa takaamiseksi.

Pelaajasiirrot 2023-2024Pelaaja Vanha Joukkue Uusi joukkue