Virtuaalinen Kaukiskoulukiertue

Suomen Kaukalopalloliitto aloitti virtuaalisen kaukalopallokoulukiertueen eli kaukiskoulukiertueen yhteistyössä Askel Sportsin kanssa alakouluihin syksyllä 2022. Virtuaalinen kaukiskoulukiertue painotetaan niihin kaupunkeihin, joissa paikalliset kaukalopalloseurat järjestävät lapsille kaukiskouluja. Kaukiskoulukiertueen tarkoitus on vahvistaa kaukalopallon asemaa koululiikunnassa, viedä tietoa kaukalopallosta lapsille ja sen lisäksi mainostaa paikallisen seuran kaukiskoulutoimintaa. Kaukalopalloliitto järjestää virtuaalisen kaukiskoulukiertueen uudestaan talvella 2023-2024.

Mitä virtuaalinen Kaukiskoulukiertue on?

Ideana on, että koulut saavat ilmoittautua mukaan kaukiskoulukiertueeseen, jossa kaukalopallovälinekassit kiertävät koululta toiselle, ollen yhdessä koulussa kaksi viikkoa. Koulut itse hoitavat välinekassin siirron seuraavalle koululle tai matkahuoltoon liitosta tulevan ohjeen mukaisesti.  Kaukalopallovälinekassin lisäksi koulut saavat kaukalopallo-opetusvideot, joidenka avulla opettajat voivat pitää kaukalopalloaiheisen liikuntatunnin. Opettaja voi katsoa videot itse ja opettaa niiden mukaan tai opettaja sekä lapset voivat yhdessä katsoa videot esimerkiksi luokassa tai pukuhuoneessa ennen liikuntatunnin alkua. Koulut saavat kiertueen aikana myös mainokset paikallisen seuran kaukiskoulusta, joten jos kipinä kaukalopalloa kohtaan syttyy liikuntatunnilla, pääsevät lapset harrastamaan kaukalopalloa kaukiskouluun. Välinekassin ja opetusvideoiden avulla koulut pystyvät helposti ottamaan kaukalopalloa mukaan liikuntatunneille riippumatta siitä, onko koululla omat kaukalopallovälineet tai opettajalla kokemusta kaukalopallosta.

Kaudella 2022-2023 kaukiskoulukiertue järjestettiin Helsingissä, Lahdessa, Lappeenrannassa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa ja Rovaniemellä. Kaukiskoulukiertueeseen osallistui yhteensä 32 koulua sekä 5 776 oppilasta. Opettajille lähetettiin palautekysely kiertueesta. Palautteen mukaan videot olivat selkeitä ja tarpeellisia, välinekassin sisältö oli hyvä ja viestiminen liitosta oli selkeää.  Suurimmaksi osaksi välinekassien siirtäminen seuraavalle koululle tai matkahuoltoon koettiin helpoksi. Kaikki palautetta antaneet koulut osallistuisivat kaukiskoulukiertueeseen myös uudestaan. Yleisarvosanoksi kaukiskoulukiertue sai 4.63/5. 

Ilmoittautuminen talven 2023-2024 kaukiskoulukiertueeseen aukeaa syyskuussa. Syyskuun alussa kiertuekaupunkien yhteyshenkilöille lähetetään ilmoittautumislomake, jota he välittävät kaupunkien alakoulujen rehtoreille ja liikuntavastaaville. Mikäli koulu haluaa osallistua kiertueeseen, muttei ole saanut ilmoittautumislomaketta, olettehan yhteydessä kaukiskoulukiertueen koordinaattoriin. Ilmoittautumisen jälkeen koululle vahvistetaan omat kiertueviikot viikon sisään.  Kiertue toteutetaan marras-helmikuussa 2023-2024.

Kiertuekaupungit talvella 2023-2024:
Helsinki
Lahti
Lappeenranta
Jyväskylä
Tampere
Oulu
Rovaniemi

Lisätiedot Kaukiskoulukiertueesta:
toimisto@kaukalopalloliitto.fi