Kysely koulutuksista

Kaukalopalloliitto haluaa kehittää ja laajentaa koulutustarjontaansa. Tämän vuoksi kartoitamme, millaisille koulutuksille jäsenillämme olisi kiinnostusta ja tarvetta.  Toivoisimme, että mahdollisimman moni kävisi vastaamassa kyselyyn. Kyselyssä kysytään tarvetta jo olemassa olevillemme koulutuksille, mutta sen lisäksi kartoitetaan, minkälaisille uusille koulutuksille olisi kiinnostusta ja tarvetta. Kyselyn ansiosta saamme arvokasta tietoa, miten voisimme koulutustarjontaamme lähteä kehittämään ja laajentamaan jäseniemme tarpeiden mukaisesti.

Kiitos jo etukäteen vastauksista.

Linkki kyselyyn: Kysely Kaukalopalloliiton koulutuksista